Toimitusehdot Aamuruskon Siivous ja Apu Oy

Palvelu- ja peruutusehdot
Voit peruuttaa kotisiivouksen, muun palvelun tai ikkunanpesun vielä 2 arkipäivää ennen sovittua siivousajankohtaa ilman kuluja. Myöhemmin tulleista peruutuksista veloitamme täyden hinnan.
Säännöllisen kotisiivouksen sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Tutustu muihin palveluehtoihin alla ja jos sinulle jää jotain kysyttävää niin pyydämme ottamaan yhteyttä.

Asiakkaan velvollisuudet
Sovimme asiakkaan kanssa siivoustöiden aikataulutuksesta ja työtehtävistä. Jos olemme sopineet, että siivous tehdään asiakkaan välineillä, asiakas huolehtii, että tehtäviin tarvittavat siivousvälineet ja -aineet ovat kodissa saatavilla ja asianmukaisessa kunnossa. Siivottavassa kodissa on toimittava sähköt, vesi ja valaistus.
Jos asunnon siisteystaso on erittäin alhainen, tulee asiakkaan varautua mahdollisiin lisäaikakustannuksiin. Näistä Aamuruskon Siivous ja Apu Oy ilmoittaa asiakkaalle paikalle mentäessä.
Mikäli kodissasi on turvakamera tai jokin muu kotia kuvaava tai ääntä tallentava laite, ilmoitathan siitä Aamuruskon Siivous ja Apu Oy:n henkilökunnalle.

Työaika ja laskutus
Kerromme asiakkaillemme työaika-arvion ja voimassa olevat hinnat tilauksen yhteydessä. Siivooja ei voi ylittää sovittua aika-arviota ilman, että Aamuruskon Siivous ja Apu Oy:n asiakaspalvelu ja asiakas sopivat asiasta erikseen. Siivousajasta sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä ensimmäisen siivouksen jälkeen.

Minimityöaika
Minimityöaikamme on kaikissa palveluissamme 2 tuntia.

Vahingonkorvaukset ja vastuuvakuutus
Aamuruskon Siivous ja Apu Oy:llä on Pohjola Vakuutus Oy:ssä toiminnan vastuuva kuutus.
Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingossa on 1 000 000 euroa. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja rajoitukset määräytyvät vakuutusehtojen mukaisesti. Korvausvaatimus on esitettävä kahden (2) viikon ja korvattava summa kuitteineen kolmen (3) kuukauden kuluttua vahingon sattumisesta. Aamuruskon Siivous ja Apu Oy:n vastuu rajoittuu työnjohdon alaisuudessa olevan henkilön aiheuttamiin välittömiin vahinkoihin.

Käynnin peruuttaminen tai pidempi tauko
Asiakas voi peruuttaa siivouskerran tai muuttaa sen ajankohtaa kolme (2) arkipäivää ennen sovittua käyntiä. Muussa tapauksessa Aamuruskon Siivous ja Apu Oy:llä on oikeus veloittaa vuorosta aika-arvion mukainen hinta. Kaikki muutokset tai peruutukset tulee tehdä Aamuruskon Siivous ja Apu Oy:n asiakaspalveluun soittamalla. Peruutuksia ei voi tehdä suoraan siivoojalle.

Sopimuksen irtisanomisaika ja hinnanmuutokset
Säännöllisen kotisiivouksen tai muun säännöllisen palvelun sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi sekä asiakkaan että Aamuruskon Siivous ja Apu Oy:n puolelta. Aamuruskon Siivous ja Apu Oy veloittaa irtisanomisajalla tehdyistä kotisiivouksen peruutuksista aika-arvion mukaisen hinnan. Aamuruskon Siivous ja Apu Oy:llä on oikeus muuttaa siivouspalveluiden hinnoittelua ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti yhtä kuukautta ennen korotuksen voimaanastumista.

Arkipyhät
Arkipyhille osuvat säännöllisen kotisiivouksen vuorot siirretään korvaavaan ajankohtaan tai niiden toteutuessa maksu määräytyy sunnuntain veloituksella, mikä on 100 % hintaan lisää. Näistä sovitaan aina asiakkaan kanssa erikseen.

Luottotiedot
Varaamme oikeuden asiakkaan luottotietojen tarkistamiseen siivouspalvelun tilaamisen yhteydessä. Kysymme henkilötunnusta puhelimessa luottotietojen tarkastamista varten. Jos luottotiedoissa on puutteita, lasku tulee maksaa ennen palvelun toimittamista.

Vaitiolovelvollisuus
Asetamme toiminnallemme ja henkilökunnallemme tiukat luotettavuus- ja laatuvaatimukset. Kaikkia työntekijöitämme sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Palvelusopimus
Palvelusopimus tehdään aina asiakkaan tai hänen edunvalvojansa kanssa yhdessä. Sopimusta tehdessä huomioimme asiakkaan toiveet. Asiakas hyväksyy palveluehdot allekirjoittamalla sopimuksen.

Tyytyväisyystakuu 100 %
Jos siivouksen laatu ei ole sovitun mukaista, lupamme suorittaa puutteelliseksi jääneet työt uudelleen. Olettehan puutteiden korjaamisesta aina yhteydessä suoraan asiakaspalveluumme kahden (2) arkipäivän kuluessa siivouskerrasta.